Blog

Slider

MARKETING IDEAS

วิธีสร้างกำไรให้ธุรกิจภายใน 4 ปี สำหรับ Startup และ SME รุ่น Gen Y

วิธีสร้างกำไรให้ธุรกิจภายใน 4 ปี สำหรับ Startup และ SME รุ่น Gen Y ในยุค Digital ปี 2020 ทราบกันไหมครับว่า ส่วนใหญ่ 80% ธุรกิจจะก่อให้เกิดผลกำไรในปีที่ 4 และตลอดระยะ 30 ปีที่ผ่านมากรมสรรพากร จะไม่ตามเก็บภาษีของบริษัทที่ขาดทุนใน 3 ปีแรก เพราะการเริ่มธุรกิจนั้นจะต้องลงทุนกันพอสมควร ดังนั้นนั้นในวิธีสร้างกำไรให้ธุรกิจภายใน 4 ปี ต้องมี Step ในการลงทุนด้วย เพราะหากในปีที่ 5 คุณยังขาดทุนอยู่ สรรพากรจะมาหา เพราะสงสัยว่า…ทนขาดทุนอยู่ได้อย่างไรตั้ง 5 ปี?   วิธีสร้างกำไรให้ธุรกิจ ปีที่ 1 หากคุณเป็น Founder ของ Startup หน้าใหม่ ใจต้องนิ่งครับ อย่าลงทุนก่อสร้างอะไรเยอะ เพราะการลงทุนเยอะ เราเรียกว่า Initial Cost การลงทุนเริ่มแรก […]

1 2

SPONSORED ADS
สนใจโฆษณาติดต่อ 02-555-4455