How Business Works : หลักการวางแผนธุรกิจ

750 ฿

no rows found

How Business Work จะอธิบายการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีภาพประกอบอ่านง่าย สบายตา เน้น “ความหมาย” ของธุรกิจต่างๆ รวมไปถึงสิ่งที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจทั้งหลายตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกิจ และ “ครอบคลุมรายละเอียดทั้งหมดในการทำธุรกิจเอาไว้อย่างครบถ้วน” เพราะเนื่องจากสินค้าที่คุณต้องการขายและทำการตลาด คุณยังจำเป็นต้องรู้เรื่อง การจัดการงบประมาณในธุรกิจด้วย หากคุณต้องการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ หรือพัฒนาธุรกิจที่คุณมีอยู่ให้มั่นคง ดูแลและบริหารเรื่องราวในกิจการของคุณ อย่างรอบด้านและรอบคอบ คุณไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้!

SKU: ISBN : 978-616-810-2138 Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “How Business Works : หลักการวางแผนธุรกิจ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *